កំ​អែ​ភ្នំភ្លើង​នៅ​កោះ​ហា​វ៉ៃ​ទាក់ទាញ​អ្នកទេសចរ​

សារព័ត៌មាន​បរទេស​កាលពីពេល ថ្មីៗ​កន្លងមក​ផ្សាយ​ថា មាន​អ្នកទេសចរ​ជាច្រើន​នាក់​នៅលើ​ពិភពលោក​នាំគ្នា​ទៅ​មើ​លកំ​អែ​ចេញពី​ភ្នំភ្លើង​« Kilauea» នៅ​នៅលើ​កោះ​ហា​វ៉ៃ សហរដ្ឋអាមេរិក ដែល​ហូរ​ចូល​សមុទ្រ​ជា​លើកដំបូង​ក្រោយ​រយៈពេល​ពេល​៣​ឆ្នាំ ។​