យុវជន U15 ​កម្ពុជា ឈ្នះ​ក្រុម​យុវជន​សាលា​នៅ​ម៉ាឡេស៊ី ២៧-០

ក្រុម​បាល់ទាត់​យុវជន​ក្រោម​អាយុ​១៥​ឆ្នាំ​របស់​កម្ពុជា ​បាន​យក​ឈ្នះ​ក្រុម​យុវជន​សាលា Cempaka International School ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី ដោយ​លទ្ធផល ២៧-០ ​មុន​នេះ​បន្តិច។
យុវជន U15 ​កម្ពុជា ឈ្នះ​ក្រុម​យុវជន​សាលា​នៅ​ម៉ាឡេស៊ី ២៧-០
អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ