ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​គំរាម​ដក​សមាជិក​ភាព​ពី​ UN ចំពោះ​ការ​រិះគន់​ចំណាត់​ការ​ចាស់​ដៃ​របស់​លោក​

ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​លោក Rodrigo Duterte បាន​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​របស់​អង្គការ​សហប្រជា​ជាតិ (UN) ​ជុំវិញ​បញ្ហា​បំពាន​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​លោក​ថា ជំហរ​តឹង​តែង​របស់​លោក​ប្រឆាំង​នឹង​គ្រឿង​ញៀន​ជួយ​សង្គ្រោះ​ជីវិត​ទៅ​វិញទេ។