​ចំណុច​សំខាន់​ដែល​ច្បាប់បោះឆ្នោត​ថ្មី ហាម​មិន​ឲ្យ​NGOs ធ្វើ​ទាក់ទង​នឹង​ការបោះឆ្នោត​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-25-2016, 10:26 pm         228

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132​ចំណុច​សំខាន់​ដែល​ច្បាប់បោះឆ្នោត​ថ្មី ហាម​មិន​ឲ្យ​NGOs ធ្វើ​ទាក់ទង​នឹង​ការបោះឆ្នោត​