បេក្ខជនម្នាក់បញ្ចេញសមត្ថភាពអស្ចារ្យ ធ្វើឱ្យ ត្រចៀកកាំ ស្រឡាំងកាំង (មានវីដេអូ)

6 Videos


បក្ខជនក្នុងកម្មវិធី «Chinese Got Talent» ម្នាក់បានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទាំង ៤ នាក់ មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់គេ ។

បេក្ខជនម្នាក់បញ្ចេញសមត្ថភាពអស្ចារ្យ ធ្វើឱ្យ ត្រចៀកកាំ ស្រឡាំងកាំង (មានវីដេអូ)

យោងតាមវីដេអូខាងក្រោមបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា បេក្ខជនរូបនេះបានប្រើទេពកោសល្យគូររូបដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួន មកគូររូបគណៈកម្មការទាំង ៤ មានដូចជា នាង Zhao Wei (ព្រះនាងត្រចៀកកាំ) លោក Liu Ye លោក Alec Su You Peng និង លោក Wang Wei-Chung ប៉ុន្តែបេក្ខជនរូបនេះ បានសម្រេចចិត្តគូររូបនាង Zhao Wei មុនគេ ។

បេក្ខជនម្នាក់បញ្ចេញសមត្ថភាពអស្ចារ្យ ធ្វើឱ្យ ត្រចៀកកាំ ស្រឡាំងកាំង (មានវីដេអូ)

តាមការលើកឡើងរបស់បេក្ខជនម្នាក់នេះ បានឲ្យដឹងថា ហេតុដែលគាត់គូររូបនាង Zhao Wei មុនគណៈកម្មការ ៣ រូបផ្សេងទៀត ព្រោះគេគឺជាអ្នកគាំទ្ររបស់តារាស្រីរូបនេះចាប់តាំងពីនាងសម្ដែងក្នុងរឿង «ព្រះនាងយ៊េយ៊េ» មកម្ល៉េះ ។ សម្រាប់នាង Zhao Wei ផ្ទាល់យើងឃើញថា អារម្មណ៍របស់នាងហាក់បីដូចជារំភើបខ្លាំងបំផុតចំពោះសមត្ថភាពដ៏កម្ររបស់បេក្ខជនខាងលើ ។

បេក្ខជនម្នាក់បញ្ចេញសមត្ថភាពអស្ចារ្យ ធ្វើឱ្យ ត្រចៀកកាំ ស្រឡាំងកាំង (មានវីដេអូ)

ចង់ដឹងថា តើបេក្ខជនក្នុងកម្មវិធី «Chinese Got Talent» ម្នាក់នេះ មានសមត្ថភាពអស្ចារ្យខ្លាំងប៉ុនណា សូមមើលវីដេអូខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖

( ប្រភព យូធួប ) កុសល

បេក្ខជនម្នាក់បញ្ចេញសមត្ថភាពអស្ចារ្យ ធ្វើឱ្យ ត្រចៀកកាំ ស្រឡាំងកាំង (មានវីដេអូ)បេក្ខជនម្នាក់បញ្ចេញសមត្ថភាពអស្ចារ្យ ធ្វើឱ្យ ត្រចៀកកាំ ស្រឡាំងកាំង (មានវីដេអូ)បេក្ខជនម្នាក់បញ្ចេញសមត្ថភាពអស្ចារ្យ ធ្វើឱ្យ ត្រចៀកកាំ ស្រឡាំងកាំង (មានវីដេអូ)