ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទ​បុរាណ​រង​ការ​ខូចខាត​គួរ​ឲ្យ​សោកស្ដាយ​ក្រោយ​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា

គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​កម្រិត ៦,៨រិចទ័រ នៅ​ភាគ​កណ្ដាល​នៃ​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​កន្លង​ទៅ​បាន​សម្លាប់​មនុស្ស​ចំនួន ៤នាក់​និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូចខាត​សំណង់​បុរាណ​ៗ​ជិត​២០០កន្លែង​ក្នុង​ទីក្រុង​ Bagan ដែល​ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ល្បីល្បាញ​បំផុត​របស់​ប្រទេស​នេះ។

 

ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទ​បុរាណ​រង​ការ​ខូចខាត​គួរ​ឲ្យ​សោកស្ដាយ​ក្រោយ​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា

 

ប្រធានាធិបតី​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា​លោក Htin Kyaw បាន​ទៅ​ដល់​តំបន់​ខាង​លើ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ដើម្បី​ពិនិត្យ​មើល​ពី​ទំហំ​ខូចខាត​ និង​ពិភាក្សា​រក​វិធី​ជួសជុល​សំណង់​ទាំង​នេះ​ឡើង​វិញ​ជាមួយ​ក្រុម​មន្ត្រី​ក្នុង​តំបន់។

 

ទីក្រុង​បាកាន ​មាន​សំណង់​បុរាណ​ដូច​ជា​ប្រាសាទ វត្តអារាម និង​បូជនីយដ្ឋាន​ផ្សេងៗ​ជាង២២០០​កន្លែង ​ដែល​ត្រូវ​បាន​សាងសង់​ឡើង​ក្នុង​ចន្លោះ​សតវត្ស​ទី​១១​ ដល់​ទី​១៣ នៅ​ពេល​ទី​នេះ​ជា​រាជធានី​ដ៏​រុងរឿង​របស់​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា ៕

 

ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទ​បុរាណ​រង​ការ​ខូចខាត​គួរ​ឲ្យ​សោកស្ដាយ​ក្រោយ​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា

 

ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទ​បុរាណ​រង​ការ​ខូចខាត​គួរ​ឲ្យ​សោកស្ដាយ​ក្រោយ​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា

 

ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទ​បុរាណ​រង​ការ​ខូចខាត​គួរ​ឲ្យ​សោកស្ដាយ​ក្រោយ​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា

 

ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទ​បុរាណ​រង​ការ​ខូចខាត​គួរ​ឲ្យ​សោកស្ដាយ​ក្រោយ​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា

 

ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទ​បុរាណ​រង​ការ​ខូចខាត​គួរ​ឲ្យ​សោកស្ដាយ​ក្រោយ​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា

 

ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទ​បុរាណ​រង​ការ​ខូចខាត​គួរ​ឲ្យ​សោកស្ដាយ​ក្រោយ​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា

 

ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទ​បុរាណ​រង​ការ​ខូចខាត​គួរ​ឲ្យ​សោកស្ដាយ​ក្រោយ​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា

 

ទិដ្ឋភាព​ប្រាសាទ​បុរាណ​រង​ការ​ខូចខាត​គួរ​ឲ្យ​សោកស្ដាយ​ក្រោយ​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន

រូបភាពផ្ដល់​សិទ្ធិ​ដោយ Reuters
​​