ក្រុមហ៊ុន Huawei ស​សើរ​មិន​ដាច់​ពី​មាត់ ពី​កម្មវិធី “​តស៊ូ​មតិ​ខ្នាត​អន្តរជាតិ​” របស់​យុវជន AIESEC

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖ និស្សិត​កម្ពុជា​ដែល​មកពី​សាកលវិទ្យាល័យ​មួយចំនួន និង​និស្សិត​មកពី​ប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី និង​វៀតណាម សរុប​ប្រមាណ​ជាង​៤០០​នាក់ នៅ​ថ្ងៃទី​២១ ខែសីហា​កន្លងទៅនេះ បាន​ចូលរួម វេទិកា​ពិភាក្សា​តស៊ូ​មតិ​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ ដែល​រៀបចំឡើង​ដោយ​អង្គការ AIESEC កម្ពុជា សហការ​ជាមួយ​សាកលវិទ្យាល័យ​ព្រមទាំង​ក្រ