​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ថា គ្មាន​ជនបរទេស​ខុសច្បាប់ ទទួល​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ខ្មែរ​ឡើយ និពន្ធដោយ : ម៉ៅ សុផា       August-26-2016, 4:56 pm         764

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ថា គ្មាន​ជនបរទេស​ខុសច្បាប់ ទទួល​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ខ្មែរ​ឡើយ