តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!

6 Videos


រូបថតដ៏សិចស៊ីរបស់តារាម៉ូដែលជប៉ុនវ័យ ២០ ឆ្នាំ ត្រូវបានបណ្តាអ្នកលេងអ៊ីនធឺរណេតជាច្រើនចែកចាយបន្តគ្នា ព្រោះតែសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតបូករួមនឹងការបង្ហាញសាច់ដ៏សិចស៊ី ប្រជាប្រិយនាងបានកើនឡើងភ្លាមៗ ។

គេបានដឹងថា តារាម៉ូដែលរូបនេះមានឈ្មោះថា Jun Amaki និង ធ្លាប់ជាសមាជិកក្រុមចម្រៀងនារីជប៉ុន Armor Girls ផងដែរ ។

ថ្វីបើរូបនាងត្រូវបានបុរសជាច្រើនប៉ងប្រាថ្នាចង់បានមកថ្នមបី តែអ្វីដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានរបស់នាងនោះ គឺនាងមានកម្ពស់ត្រឹមតែ ១,៤៨ ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះ ។

ចង់ដឹងថា រូបថតនាងដែលធ្វើឲ្យបុរសៗជ្រួលជ្រើមយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនាខាងក្រោម ៖

ថាវរិទ្ធ ( ប្រភព ៖ ឡបលីផប )

តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!តារាម៉ូដែលជប៉ុន មានរូបរាងគួរឱ្យក្នាញ់អីម្ល៉េះ!