មេក្រុម Sister’s Slam Dunk និយាយ​ពី​ការចាកចេញ​ពី​កម្មវិធី​របស់ Tiffany

​តារា​សម្ដែង​រៀមច្បង Ra Mi Ran បាន​បញ្ចេញមតិ​របស់​ខ្លួន​ជុំវិញ​ការចាកចេញ​ពី​កម្មវិធី Sister’s Slam Dunk របស់​តារាចម្រៀង Tiffany នាពេល​ថ្មីៗ​នេះ​។​