អូ​បា​ម៉ា​ទំនង​ចេញពី​តំណែង មុន​សភា​បោះឆ្នោត​ផ្តល់​សច្ចាប័ន​កិច្ចព្រមព្រៀង TPP និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-26-2016, 8:30 pm         879

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132អូ​បា​ម៉ា​ទំនង​ចេញពី​តំណែង មុន​សភា​បោះឆ្នោត​ផ្តល់​សច្ចាប័ន​កិច្ចព្រមព្រៀង TPPអូបាម៉ាទំនងចេញពីតំណែង មុនសភាបោះឆ្នោតផ្តល់សច្ចាប័នកិច្ចព្រមព្រៀង TPP។ រូបថត Xinhua

  • អូ​បា​ម៉ា​ទំនង​ចេញពី​តំណែង មុន​សភា​បោះឆ្នោត​ផ្តល់​សច្ចាប័ន​កិច្ចព្រមព្រៀង TPP និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-26-2016, 8:30 pm         879已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+