៨ ប៉ុស្តិ៍ពី Rihanna មើលទៅ សិចស៊ីអត់?

6 Videos


នាង Rihanna ដែលជាកំពូលតារាចម្រៀង តារាសម្តែង និង តារាបង្ហាញម៉ូដអាមេរិក គឺកាលពីពេល ថ្មីៗនេះបានបញ្ចេញនូវភាពសិចស៊ីពេលដែលនាងដើរចេញពីក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយដោយស្ថិតក្នុងឈុតអាវ និង សំពត់ ខ្លីខូវប៊ូយ ព្រមទាំងពាក់វ៉ែនតាខ្មៅ មើលទៅពិតជាទាក់ទាញខ្លាំងបំផុត ។

នាងបានប្រឡេះឡេវអាវផ្នែកខាងលើ ចំនួន ២ គ្រាប់ហើយទាញស្មាអាវញែកទៅចំហៀងដែលធ្វើឱ្យ លេចចេញគល់សុដន់មើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញ និង ព្រឺព្រួចបំផុត ។ ចូរទស្សនារូបភាពដ៏សិចស៊ី ៨ ប៉ុស្តិ៍របស់កំពូលតារាចម្រៀងអាមេរិក រូបនេះដូចខាងក្រោម ៕                                                                     គ ឡេង

៨ ប៉ុស្តិ៍ពី Rihanna មើលទៅ សិចស៊ីអត់?៨ ប៉ុស្តិ៍ពី Rihanna មើលទៅ សិចស៊ីអត់?៨ ប៉ុស្តិ៍ពី Rihanna មើលទៅ សិចស៊ីអត់?៨ ប៉ុស្តិ៍ពី Rihanna មើលទៅ សិចស៊ីអត់?៨ ប៉ុស្តិ៍ពី Rihanna មើលទៅ សិចស៊ីអត់?៨ ប៉ុស្តិ៍ពី Rihanna មើលទៅ សិចស៊ីអត់?៨ ប៉ុស្តិ៍ពី Rihanna មើលទៅ សិចស៊ីអត់?៨ ប៉ុស្តិ៍ពី Rihanna មើលទៅ សិចស៊ីអត់?