រូបភាព​មុន​និង​ក្រោយ គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​អ៊ីតាលី ឃើញ​​ហើយ​ស្លុត​ចិត្ត

គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​​​កម្រិត​ ៦,២ វ៉ិចទ័រ​ ដែល​កើត​មាន​នៅ​​ក្រុង​ Norcia​ ប្រទេសអ៊ីតាលី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​កន្លង​ទៅ បាន​បណ្ដាល​ឲ្យ​​ប្រជាជន​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ ២៤៧ នាក់​បាត់​បង់​ជីវិត ហើយ​ក៏​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​​សំណង់​ជា​ច្រើន​ខូច​ខាត​យ៉ាង​ដំណំ។ ​ខាង​ក្រោម​​នេះ​បង្ហាញ​ពី​រូបភាព​ មុន​ និង​ ក្រោយ​ គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​ ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ស្លុត​ចិត្ត​ ពេល​ទស្សនា​រួច៖

 

រូបភាព​មុន​និង​ក្រោយ គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​អ៊ីតាលី ឃើញ​​ហើយ​ស្លុត​ចិត្តរូបភាព​មុន​និង​ក្រោយ គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​អ៊ីតាលី ឃើញ​​ហើយ​ស្លុត​ចិត្ត

រូបភាព​មុន​និង​ក្រោយ គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​អ៊ីតាលី ឃើញ​​ហើយ​ស្លុត​ចិត្តរូបភាព​មុន​និង​ក្រោយ គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​អ៊ីតាលី ឃើញ​​ហើយ​ស្លុត​ចិត្ត

 

រូបភាព​មុន​និង​ក្រោយ គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​អ៊ីតាលី ឃើញ​​ហើយ​ស្លុត​ចិត្តរូបភាព​មុន​និង​ក្រោយ គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​នៅ​អ៊ីតាលី ឃើញ​​ហើយ​ស្លុត​ចិត្ត