ព្រំដែន​៖ កម្ពុជា​-​វៀតណាម កំពុង​ប្រជុំ​ពិនិត្យ​ឯកសារ​ស្នើសុំ​ជំនួយ​ពី​បារាំង និពន្ធដោយ : រឿន ភារុន       August-29-2016, 9:53 am         37

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ព្រំដែន​៖ កម្ពុជា​-​វៀតណាម កំពុង​ប្រជុំ​ពិនិត្យ​ឯកសារ​ស្នើសុំ​ជំនួយ​ពី​បារាំង