អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​

បុរសដែលពិភពលោកស្អប់បំផុតដែល ខេមបូមេក លើកយកមកនិយាយពេលនេះគឺជាមេដឹកនាំ ដែលបានធ្វើមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុត និងអ្នកដែលបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក។

នៅពេលដែលអ្នកបានឃើញរូបភាពរបស់ពួកគេនៅពីក្មេង លោកអ្នកប្រហែលជានឹងលាន់មាត់ថា “ពិតជាមិនគួរឲ្យជឿ” ជាក់ជាមិនខាន ពីក្មេងដែលមើលទៅគួរឲ្យស្រលាញ់ តែពេលធំឡើងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ស្លាប់ទៅវិញ។

1 .Charles Manson ឃាតករជនជាតិអាមេរិកដែលសម្លាប់មនុស្សសាហាវបំផុត

អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​

2.Heinrich Himmler

អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​

3.Emperor Shōwa (Hirohito)

អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​

4.Bashar al-Assad

អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​

5. Joseph Stalin

អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​

6. Saddam Hussein

អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​

7 .Osama bin Laden

អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​

8 .Adolf Hitler

អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​

ប្រភព ៖ cambomag

  • អ្នក​នឹង​​​ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​​ពេល​ដែល​​ឃើញ​​រូប​ថត​កាល​ពី​ក្មេង​របស់​បុរស​ដែល​ពិភព​លោក​ស្អប់​បំផុត​ទាំង​នេះ​已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/08/29  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: