២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

រូប​ថត​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច​ជា​ច្រើន​សន្លឹក ត្រូវ​បាន​ថត និង​ផ្ញើ​មក​ពី​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ «Comedy Wildlife Photo Awards 2016»។

 

គណៈ​ចៅ​ក្រម​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​នេះ រួម​មាន​ដូច​ជា តារា​កំប្លែង លោក Hugh Dennis ពិធីករ​ទូរទស្សន៍​សត្វ​ព្រៃ អ្នក​ស្រី Kate Humble អ្នក​ថត​រូប​ទេស​ភាព លោក Tom Sullam រួម​ទាំង អ្នក​ថត​រូប​សត្វ​ព្រៃ និង​ជា​ស្ថាបនិក​ពានរង្វាន់ «Comedy Wildlife Awards» លោក Paul Joynson-Hicks ផង​ដែរ។ កាល​បរិច្ឆេទ​ផុត​កំណត់​នៃ​ការ​ប្រកួត​មួយ​នេះ គឺ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦ ហើយ​អ្នក​ឈ្នះ​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ឈប់​សម្រាក ដើម្បី​ទៅ​ថត​រូប​នៅ​ឯ​ឧទ្យាន Masai Mara ក្នុង​ប្រទេស​កេនយ៉ា រយៈ​ពេល ៧​យប់៕

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​រូបថត​ប្លែកៗ និង​គួរឲ្យអស់​សំណើច​មួយ​ចំនួន​ដែល​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ខាង​លើ៖

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

២៥​សន្លឹក​ប្លែកៗ និង​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច ពី​ការ​ប្រកួត​ថត​រូប​ជីវិត​សត្វ​ព្រៃ

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង
ប្រភព ៖ dailymail