សកម្មភាព​ការចូលរួម​កម្មវិធីរ​ថយ​ន្ត Mercedes-Benz នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-29-2016, 1:50 pm         360

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132សកម្មភាព​ការចូលរួម​កម្មវិធីរ​ថយ​ន្ត Mercedes-Benz នៅ​កោះ​ពេជ្រ​​ព្រឹត្តិការណ៍​តាំង​ពិ​ព័​ណ​រថយន្ត Mercedes-Benz រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ​បាន​បព្ចាប់​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​២៨ សីហា ម្សិលមិញ​។ នៅក្នុង​ព្រឹ​ត្រិ​ការណ៍​ដែលមាន​កម្មវិធី​ប្រគំ​តន្ត្រី​នេះ មាន​មហាជន​ជាច្រើន​បានមក​ចូលរួម​ជា​បន្តបន្ទាប់ ដើម្បី​ទស្សនា​រថយន្ត និង​បើក​សាកល្បង រួមទាំង​មានការ​ទទួលទាន​អាហារ​ពេល​ល្ងាច​ផងដែរ ។​

​សូម​ទស្សនា​រូបភាព​ដូចតទៅ ៖

សកម្មភាព​ការចូលរួម​កម្មវិធីរ​ថយ​ន្ត Mercedes-Benz នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-29-2016, 1:50 pm         360

សកម្មភាព​ការចូលរួម​កម្មវិធីរ​ថយ​ន្ត Mercedes-Benz នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-29-2016, 1:50 pm         360

សកម្មភាព​ការចូលរួម​កម្មវិធីរ​ថយ​ន្ត Mercedes-Benz នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-29-2016, 1:50 pm         360

សកម្មភាព​ការចូលរួម​កម្មវិធីរ​ថយ​ន្ត Mercedes-Benz នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-29-2016, 1:50 pm         360

សកម្មភាព​ការចូលរួម​កម្មវិធីរ​ថយ​ន្ត Mercedes-Benz នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-29-2016, 1:50 pm         360

សកម្មភាព​ការចូលរួម​កម្មវិធីរ​ថយ​ន្ត Mercedes-Benz នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-29-2016, 1:50 pm         360

សកម្មភាព​ការចូលរួម​កម្មវិធីរ​ថយ​ន្ត Mercedes-Benz នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-29-2016, 1:50 pm         360

សកម្មភាព​ការចូលរួម​កម្មវិធីរ​ថយ​ន្ត Mercedes-Benz នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-29-2016, 1:50 pm         360

សកម្មភាព​ការចូលរួម​កម្មវិធីរ​ថយ​ន្ត Mercedes-Benz នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-29-2016, 1:50 pm         360

សកម្មភាព​ការចូលរួម​កម្មវិធីរ​ថយ​ន្ត Mercedes-Benz នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-29-2016, 1:50 pm         360

សកម្មភាព​ការចូលរួម​កម្មវិធីរ​ថយ​ន្ត Mercedes-Benz នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-29-2016, 1:50 pm         360

សកម្មភាព​ការចូលរួម​កម្មវិធីរ​ថយ​ន្ត Mercedes-Benz នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-29-2016, 1:50 pm         360

សកម្មភាព​ការចូលរួម​កម្មវិធីរ​ថយ​ន្ត Mercedes-Benz នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-29-2016, 1:50 pm         360

សកម្មភាព​ការចូលរួម​កម្មវិធីរ​ថយ​ន្ត Mercedes-Benz នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-29-2016, 1:50 pm         360