​នាង​ខ្ញុង ជួប កា​តុ លើកដំបូង​ក្នុង​រឿង “Supper Mom”

dnt-news : ​តារា​សម្តែង​ស្រី​សម្តី​បាន​ពីររូប​នឹង​ប៉ះគ្នា​ក្នុង​ឈុត​កំប្លែង​កាច់​កុង​នី​ស​គ្នា​ជា​លើកដំបូង​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត​រឿង​“Supper Mom”​ដែលជា​វណ្ណ​កម្ម​ថ្មី​មួយទៀត​របស់​ផលិតកម្ម​មហាហង្ស​ដែល​បានរៀបចំ​ពិធី​ក្នុង​ពិធី​ក្រុង​ពាលី​ដំណើរកា​ផលិត​ខ្សែភាពយន្ត​ខាងលើ​កាលពី​ថ្ងៃទី​២៨​ខែសីហា​កន្លងទៅនេះ​នៅ​