ឃើញនាង តាក់ ប៊ុងកុដ យំចាប់ដៃម្តាយ គេនាំគ្នាថាឈ្លោះជាមួយប្តី?

6 Videos


ក្រោយពីនាង តាក់ ប៊ុងកុដ បានបង្ហោះរូបភាពចាប់ដៃម្តាយយំ ព្រមទាំងខ្លឹមសារថា «នៅពេលយើងកំពុងថែទាំម្តាយ បែរជាគេចង់ឃើញយើងមានទុក្ខ និង យំទៅវិញ» ក៏ស្រាប់តែក្រសែអនឡាញក្នុងស្រុកថៃនាំគ្នាងឿងឆ្ងល់ថា នាង តាក់ កំពុងមានបញ្ហាអ្វីជាមួយប្តី សួប៊ុនឆ័យ និង ក្នុងគ្រួសារហើយ ?

ឃើញនាង តាក់ ប៊ុងកុដ យំចាប់ដៃម្តាយ គេនាំគ្នាថាឈ្លោះជាមួយប្តី?

ទីបំផុតនាង តាក់ បានបកស្រាយតាមហ្វេសប៊ុកថា «ខ្ញុំគ្មានជម្លោះអ្វីជាមួយស្វាមីរបស់ខ្ញុំទេ និង មិនដែលតូចចិត្តអ្វីឡើយ ព្រោះប្តីរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សល្អបំផុត, នាងខ្ញុំអាណិតគាត់ដែលត្រូវគេនិន្ទាមិនល្អ ឬ ធ្លាក់ជាព័ត៌មានមិនល្អមកលើរូបគាត់ដូច្នេះ» ។ ចំណែករឿងដែលខ្លួនបង្ហោះមុខស្រងូតស្រងាត់ និង យំនោះ គឺជារឿងក្នុងអតីតកាល កាលនៅជាកុមារ មានមិត្តភក្តិ ហើយម៉ែមិនចូលចិត្ត ក៏ដាស់តឿនប្រៀនប្រដៅ ប៉ុន្តែ នាងខ្ញុំបែរជាមិនជឿពាក្យម៉ែ ចុងក្រោយត្រូវអង្គុយខូចចិត្តសោកស្តាយ ។

ឃើញនាង តាក់ ប៊ុងកុដ យំចាប់ដៃម្តាយ គេនាំគ្នាថាឈ្លោះជាមួយប្តី?

ក្រៅពីនេះ ខ្ញុំមានហេតុផលខ្លួនឯងថា ចូលចិត្តបង្ហោះរូបភាព និង ខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ែ ព្រោះចង់ឱ្យអ្នកដែលបានអាន ត្រឡប់ទៅមើលថែទាំម្តាយ កុំឱ្យពេលវេលាកន្លងផុតទៅឥតប្រយោជន៍ ។ ក្រោយពី តាក់ បង្ហោះខ្លឹមសារបែបនេះហើយ ក៏មាន ហ្វេនប្រញាប់ទៅ រកម្តាយភ្លាមៗដែរ… ៕  សូរ្យកាន្ត (សានុក)
រូបពីហ្វេសប៊ុក Tak Bongkod Bencharongkul

ឃើញនាង តាក់ ប៊ុងកុដ យំចាប់ដៃម្តាយ គេនាំគ្នាថាឈ្លោះជាមួយប្តី?ឃើញនាង តាក់ ប៊ុងកុដ យំចាប់ដៃម្តាយ គេនាំគ្នាថាឈ្លោះជាមួយប្តី?ឃើញនាង តាក់ ប៊ុងកុដ យំចាប់ដៃម្តាយ គេនាំគ្នាថាឈ្លោះជាមួយប្តី?ឃើញនាង តាក់ ប៊ុងកុដ យំចាប់ដៃម្តាយ គេនាំគ្នាថាឈ្លោះជាមួយប្តី?ឃើញនាង តាក់ ប៊ុងកុដ យំចាប់ដៃម្តាយ គេនាំគ្នាថាឈ្លោះជាមួយប្តី?ឃើញនាង តាក់ ប៊ុងកុដ យំចាប់ដៃម្តាយ គេនាំគ្នាថាឈ្លោះជាមួយប្តី?