គណៈមេធាវី​ស្នើ​ឲ្យ​រដ្ឋមន្ត្រី​យុត្តិធម៌​ដក​បញ្ញត្តិ​ខ្លះ​នៃ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​​លក្ខន្តិកៈ​ក្រឡាបញ្ជី​ និពន្ធដោយ : រុង រឿង       August-29-2016, 10:06 pm         11

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132គណៈមេធាវី​ស្នើ​ឲ្យ​រដ្ឋមន្ត្រី​យុត្តិធម៌​ដក​បញ្ញត្តិ​ខ្លះ​នៃ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​​លក្ខន្តិកៈ​ក្រឡាបញ្ជី​លោក ប៊ុន ហុន ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា