ពី​ខ្ទើយ​ម្នាក់​​​ប្រែ​ក្លាយ​ជា​ប្រុស​ស្អាត​

ប្រហែលជាធុញថប់នឹងការធ្វើខ្លួនខុសភេទពីកំណើតតទៅទៀត ភេទី ៣ ថៃម្នាក់បានប្រែក្លាយខ្លួនឯងឲ្យទៅជាបុរសវិញ ហើយការប្រែក្លាយនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាបុរសសង្ហាទៀតផង។ រឿងរ៉ាវនេះកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយម្ចាស់ខ្លួនផ្ទាល់ចែករំលែកវាតាមរយៈ Facebook ជាមួយនឹងរូបថតជាច្រើនសន្លឹកដែលបានកាត់បញ្ចូលគ្នារវាងរូបថតកាលពីគាត់នៅជាខ្ទើយ និងរូបថតក្រោយការកែខ្លួនធ្វើជាប្រុសវិញ ហើយគណនីរបស់គាត់មានឈ្មោះថា Naruebet P้omsina ។

ពី​ខ្ទើយ​ម្នាក់​​​ប្រែ​ក្លាយ​ជា​ប្រុស​ស្អាត​ ពី​ខ្ទើយ​ម្នាក់​​​ប្រែ​ក្លាយ​ជា​ប្រុស​ស្អាត​ ពី​ខ្ទើយ​ម្នាក់​​​ប្រែ​ក្លាយ​ជា​ប្រុស​ស្អាត​ ពី​ខ្ទើយ​ម្នាក់​​​ប្រែ​ក្លាយ​ជា​ប្រុស​ស្អាត​ ពី​ខ្ទើយ​ម្នាក់​​​ប្រែ​ក្លាយ​ជា​ប្រុស​ស្អាត​ ពី​ខ្ទើយ​ម្នាក់​​​ប្រែ​ក្លាយ​ជា​ប្រុស​ស្អាត​ ពី​ខ្ទើយ​ម្នាក់​​​ប្រែ​ក្លាយ​ជា​ប្រុស​ស្អាត​ ពី​ខ្ទើយ​ម្នាក់​​​ប្រែ​ក្លាយ​ជា​ប្រុស​ស្អាត​ ពី​ខ្ទើយ​ម្នាក់​​​ប្រែ​ក្លាយ​ជា​ប្រុស​ស្អាត​ ពី​ខ្ទើយ​ម្នាក់​​​ប្រែ​ក្លាយ​ជា​ប្រុស​ស្អាត​ ពី​ខ្ទើយ​ម្នាក់​​​ប្រែ​ក្លាយ​ជា​ប្រុស​ស្អាត​ ពី​ខ្ទើយ​ម្នាក់​​​ប្រែ​ក្លាយ​ជា​ប្រុស​ស្អាត​

ប្រភព ៖ cambomag

  • ពី​ខ្ទើយ​ម្នាក់​​​ប្រែ​ក្លាយ​ជា​ប្រុស​ស្អាត​已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/08/30  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: