ហេ! «ល្បងៗ»ក្បាលខូច លួចមើលអីណុង!!!

ពិតណាស់! សុដន់ គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយរបស់មនុស្សស្រីម្នាក់ៗ ដែលជាកន្លែងទាក់ទាញក្រសែភ្នែកមនុស្សគ្រប់ៗគ្នា ជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សប្រុសតែម្តង ។

ទាក់ទងនឹងរឿងនេះ កូនក្មេងៗក្បាលខូចទាំងនេះ ត្រូវបានកាមេរ៉ាចាប់យកបានក្នុងឱកាសផ្សេងៗគ្នា ខណៈពេលដែលពួកគេបានលួចចោលកន្ទុយភ្នែកសម្លឹងមើលដើមទ្រូងមនុស្សស្រីពេញវ័យ ស្ទើរតែពុំដាក់ភ្នែក ពិតជាក្បាលខូចមែន! ។

មិនត្រឹមផ្តល់ការសប្បាយភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះទេ តែអាយុមនុស្សប្រុសម្នាក់ៗ ត្រូវបានពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របកស្រាយថា អាចនឹងកើនឡើងរហូតដល់ ៥ ឆ្នាំ តាមរយៈការសម្លឹងមើលសុដន់របស់មនុស្សស្រី ៕

perverted_kids_21

perverted_kids_22


Related Posts