ស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង

6 Videos


កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Instagram គេកំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតនៃនារីអ្នកបើកតាត់ស៊ីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលមានគណនី Instagram ឈ្មោះ @ikutakana ។

ស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង

តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា នារីស្រស់ស្អាតរូបនោះមានឈ្មោះ Ikuta Kana អាយុ ២៤ ឆ្នាំ គឺជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ក្នុងប្រទេសជប៉ុន ។ ដោយសាតែមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់ Ikuta Kana ទើបធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរជាច្រើនជាប់ចិត្តជាមួយនាង ហើយមិនត្រឹមតែ Ikuta Kana ត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទូទាំងពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង និង ស្គាល់ច្បាស់ថែមទៀតផង ។

ស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង

តាមប្រភពបានឲ្យដឹងទៀតថា Ikuta Kana គឺជាតារាម៉ូដែលអាជីពម្នាក់ ហើយការងារជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីនេះ គឺគ្រាន់តែជាការងារទីពីររបស់នាងដែលទំនេរពីការងារជាតារាម៉ូដែលប៉ុណ្ណោះ ។ បន្ទាប់ពីនាងបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Ikuta Kana បានទទួលប័ណ្ណបើកបរដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់មួយ និង បានចូលរួមជាមួយគម្រោង«ចរាចរណ៍ក្តីស្រមៃ Asuka» របស់ជប៉ុន ។

ស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង

សព្វថ្ងៃ Ikuta Kana ត្រូវបានគេហៅឈ្មោះក្រៅថា «កញ្ញា Asuka» ហើយរូបថតរបសនាងគឺជាតំណាងនៃគម្រោង «ចរាចរណ៍ក្តីស្រមៃ Asuka» មួយនេះថែមទៀតផង ៕

( ប្រភព ៖ ឡូលីប៉ប ) កុសល

ស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្រីស្អាតបើកតាក់ស៊ី កំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង