កង​រំដោះ​ចិនសាង​សង់​ស្ពាន​ដែក​អណ្តែត​ទឹក ប្រវែង​ជាង​១​ពាន់​ម៉ែត្រ ត្រឹម​២៦​នាទី

សមយុទ្ធ​យោធា «Yangtze ២០១៦» ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង នៅ​លើ​ទន្លេ Yangtze River កាល​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​២៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦ កន្លង​ទៅ​នេះ។ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​យោធា​នោះ ជំនួយ​ផ្នែក​វិស្វកម្ម​នៃ​កងទ័ព​រំដោះ​ចិន Chinese People’s Liberation Army (PLA) បាន​សាងសង់​ស្ពាន​ដែក​អណ្តែត​ទឹក​មួយ​ខ្សែ ដែល​មាន​ប្រវែង​រហូត​ដល់​ទៅ ១ ១៥០​ម៉ែត្រ ឆ្លង​កាត់​ទន្លេ Yangtze River ដោយ​ប្រើ​រយៈ​ពេល​ត្រឹម​តែ ២៦​នាទី និង ៤០​វិនាទី​តែ​ប៉ុណ្ណោះ៕

 

កង​រំដោះ​ចិនសាង​សង់​ស្ពាន​ដែក​អណ្តែត​ទឹក ប្រវែង​ជាង​១​ពាន់​ម៉ែត្រ ត្រឹម​២៦​នាទី

 

កង​រំដោះ​ចិនសាង​សង់​ស្ពាន​ដែក​អណ្តែត​ទឹក ប្រវែង​ជាង​១​ពាន់​ម៉ែត្រ ត្រឹម​២៦​នាទី

 

កង​រំដោះ​ចិនសាង​សង់​ស្ពាន​ដែក​អណ្តែត​ទឹក ប្រវែង​ជាង​១​ពាន់​ម៉ែត្រ ត្រឹម​២៦​នាទី

 

កង​រំដោះ​ចិនសាង​សង់​ស្ពាន​ដែក​អណ្តែត​ទឹក ប្រវែង​ជាង​១​ពាន់​ម៉ែត្រ ត្រឹម​២៦​នាទី

 

កង​រំដោះ​ចិនសាង​សង់​ស្ពាន​ដែក​អណ្តែត​ទឹក ប្រវែង​ជាង​១​ពាន់​ម៉ែត្រ ត្រឹម​២៦​នាទី

 

កង​រំដោះ​ចិនសាង​សង់​ស្ពាន​ដែក​អណ្តែត​ទឹក ប្រវែង​ជាង​១​ពាន់​ម៉ែត្រ ត្រឹម​២៦​នាទី

 

កង​រំដោះ​ចិនសាង​សង់​ស្ពាន​ដែក​អណ្តែត​ទឹក ប្រវែង​ជាង​១​ពាន់​ម៉ែត្រ ត្រឹម​២៦​នាទី

 

កង​រំដោះ​ចិនសាង​សង់​ស្ពាន​ដែក​អណ្តែត​ទឹក ប្រវែង​ជាង​១​ពាន់​ម៉ែត្រ ត្រឹម​២៦​នាទី

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង
ប្រភព ៖ en.people.cn