រូបថត​១០​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​នៅ​ហុងកុង ​

ក្រុម​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ដល់​ទឹក​ដី​ហុងកុង​កាល​ពី​យប់​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ ហើយ​​​ល្ងាច​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ​បាន​ចេញ​ហ្វឹកហាត់​នៅ​កីឡដ្ឋាន​របស់​​ហុងកុង​ដើម្បី​ត្រៀម​ខ្លួន​ប្រកួត​មិត្តភាព​ជា​មួយ​ក្រុម​ម្ចាស់​ផ្ទះ​នា​ថ្ងៃ​ទី​១​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​ខាង​មុខ​នេះ។ ខាង​ក្រោម​ជា​រូប​ថត​មួយ​ចំនួន​នៃ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ដែល​បាន​ហ្វឹកហាត់​នៅ​លើ​ទឹក​ដី​នៃ​ទី​ក្រុង​ដ៏​ទំនើប​មួយ​នេះ៕

 

រូបថត​១០​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​នៅ​ហុងកុង ​

 

រូបថត​១០​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​នៅ​ហុងកុង ​

 

រូបថត​១០​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​នៅ​ហុងកុង ​

 

រូបថត​១០​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ជម្រើស​ជាតិ​ហ្វឹកហាត់​នៅ​ហុងកុង ​

 

 

 

អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា​