​ឈ្មោះ​របស់​តារាសម្ដែង ខាត់ វៃហាំង មាន​បង្កប់​ហុងស៊ុយ

តារា​សម្ដែង​ប្រុស​ ខាត់ វ៉ៃហាំង បាន​ទម្លាយ​ថា​ ឈ្មោះលោកជា​ឈ្មោះ​ដែល​ជីតា​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ ដោយ​យក​តាម​ឈ្មោះ​តារា​ចិន​ ដោយ​ក្នុង​នោះជីតា​លោក​​នឹង​សង្ឃឹម​ថា​ ថ្ងៃ​អនាគត​ វ៉ៃហាំង​អាច​នឹង​ក្លាយ​ជា​តារា​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ល្បី​ផង​ដែរ។

​ 

​ឈ្មោះ​របស់​តារាសម្ដែង ខាត់ វៃហាំង មាន​បង្កប់​ហុងស៊ុយ

 

ជាក់​ស្តែង ខាត់ វៃហាំង បាន​ក្លាយ​ជា​តារា​ដូច​អ្វី​ដែល​ជីតា នឹក​ស្រមៃ ជាមួយ​គ្នា​នេះ​នៅ​មាន​រឿង​ជា​ច្រើន​ទាក់​ទង​នឹង​ឈ្មោះ​តារា​ប្រុស​រូបនេះ ចង់​ថា​ច្បាស់​តោះ​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម៖

 

 

អត្ថបទ៖ ថា ម៉ាលីដា