គណៈកម្មការ​សហភាព​អឺរ៉ុប​បញ្ជា​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន Apple បង់​សង​ប្រាក់​ពន្ធដារ​២០ពាន់​លាន​ដុល្លារ​

លោក Tim Cook នាយក​ប្រតិបត្ដិ​នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន​ Apple បាន​បដិសេធ​ថា​ក្រុមហ៊ុន​លោក​មិន​បាន​ប្រយោជន៍​អ្វី​ទេ​ពី​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​​ពន្ធដារ​ពិសេស​ជា​មួយ​នឹង​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​ប្រទេស​អៀឡង់។