គ្រួសារ​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី បាន​ចាក​ចេញ​ពីកម្ពុជា​ទៅ​ដល់​ប្រទេស​ទី២​ដើម្បី​រង់​ចាំ​ទៅ​ប្រទេស​ទី​៣​

គ្រួសារ​របស់​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី បាន​ចាក​ចេញ​ពី​កម្ពុជា​ទៅ​ប្រទេស​ទី​២​ហើយ ដើម្បី​គេច​ពី​ការ​គំរាម​សន្ដិសុខ​ក្រោយ​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី ត្រូវ​ឃាត​ករ​បាញ់​ស្លាប់​​ទាំង​​កណ្ដាល​ថ្ងៃ​​នៅ​ហាង​កាហ្វេ​ស្ដារម៉ាត​នៅ​កាច់​ជ្រុង​ស្ដុប​បូកគោ​ក្នុង​រាជ​ធានីភ្នំពេញ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦។