ទាញ​យក​សៀវភៅ​ភាសា​ខ្មែរ SPSS វិភាគ​ស្ថិតិ​រឹតតែ​ច្បាស់

សម្រាប់​អ្នក​រៀន​និង​ធ្វើការ​ទាក់ទង​ច្រើន​នឹង​ស្ថិតិ​អាច​ទាញ​យក​សៀវភៅ​ពន្យល់​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី SPSS ដើម្បី​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​វិភាគ​ទិន្នន័យ។

 

ទាញ​យក​សៀវភៅ​ភាសា​ខ្មែរ SPSS វិភាគ​ស្ថិតិ​រឹតតែ​ច្បាស់

 

សៀវភៅ​នេះ ពន្យល់​យ៉ាង​ក្បោះក្បាយ​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី SPSS ដោយ​មាន​បង្ហាញ​ពី​របៀង​សង់ Bar Chart, Pie Chart, សង់ Histogram, ការ​គណនា Variables និង​វិធី​ជា​ច្រើន​ផ្សេង​ទៀត។

 

សៀវភៅ​ណែនាំ​នេះ​សម្រាប់​តែ​កម្មវិធី SPSS 16.0 ប៉ុណ្ណោះ។

 

ទាញ​យក​សៀវភៅ​ភាសា​ខ្មែរ SPSS វិភាគ​ស្ថិតិ​រឹតតែ​ច្បាស់

 

ដើម្បី​ទាញយក​សៀវភៅ SPSS ចុច​ត្រង់​នេះ​

 

អត្ថបទ៖ ប៉ែត ផាន់និត