ពលរដ្ឋ​ជិត ៩​លាន​នាក់ ទទួលបាន​អត្តសញ្ញាណ​បណ្ណ​ដែលជា​ឯកសារ​គោល​សម្រាប់​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ និពន្ធដោយ : ម៉ៅ សុផា       September-01-2016, 9:30 am         234

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ពលរដ្ឋ​ជិត ៩​លាន​នាក់ ទទួលបាន​អត្តសញ្ញាណ​បណ្ណ​ដែលជា​ឯកសារ​គោល​សម្រាប់​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​