អស់ទាស់​! គ្រូ​ល្មោភកាម​ឲ្យ​ពិន្ទុ​សិស្សស្រីៗ​ធ្លាក់ ដើម្បី​ស្នើ​ឲ្យ​ដេក​ជាមួយ​ប្តូរ​យក​ជាប់​

(​កូ​ឡុំ​ប៊ី​)៖ គ្រូបង្រៀន​វ័យ​ចំណាស់​ម្នាក់​ត្រូវបាន​ប៉ូលីស​កូ​ឡុំ​ប៊ី​ចាប់ខ្លួន​ខណៈ​កំពុងតែ រៀបនឹង​ប្រព្រឹត្ត​សិច​ជាមួយ​សិស្សស្រី​របស់ខ្លួន ដើម្បី​ប្តូរ​យក​ពិន្ទុ​ខ្ពស់​សម្រាប់​នាង​។ លោកគ្រូ​អាយុ​៦៥​ឆ្នាំឈ្មោះ Gilberto Gonzalez Arias បង្រៀន​នៅ​វិទ្យាល័យ Nuestra Senora del Rosario បាន​រង​ការចោទប្រក