ស្រីៗអាមេរិកនាំគ្នា«ព្រលែងដើមទ្រូង»នៅទីសាធារណៈ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ

ស្រីៗអាមេរិកនាំគ្នា«ព្រលែងដើមទ្រូង»នៅទីសាធារណៈ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ

ស្ត្រីនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក បាននាំគ្នាចូលរួម «អាក្រាតល្វែងលើ» ស្វាគមន៍ GoTopless Day, ជាថ្ងៃមួយដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងការព្រលែងដើមទ្រូងរបស់ពួកគេនៅទីសាធារណៈ ។GoTopless Day ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃអាទិត្យ ដែលជាផ្នែកមួយដូចទៅនឹងទិវាសមភាពនារី, ក៏ដូជាប្រារព្វដល់ថ្ងៃស្ត្រីអាមេរិកាំងទទួលបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតផងដែរ ។

ក្រុមស្ត្រីប្រមាណ ៥០ នាក់ ក៏ដូចជាបុរសៗ បាននាំគ្នាដើរ«ចំហរដើមទ្រូង» តាមបណ្តាដងវិថីនានាក្នុងទីក្រុង Los Angeles និងទីក្រុង New York ។Nadine Gray ប្រធានកម្មវិធី «Go Topless» និយាយថា នាងសង្ឃឹមថា ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមឈប់ និងពេញចិត្តនូវភាពរន្ធត់នេះ និងមានសេចក្តីស្ញើចពីគ្រប់ទិសទី នៅពេលបានឃើញដើមទ្រូងស្រីៗ ។

នាងនិយាយថាៈ «ការលើកកម្ពស់នេះសម្រាប់ស្ត្រី ក្នុងការចំហរដើមទ្រូងនៅទីសាធារណៈ នៅក្នុងសតវត្សទី២១ នេះ គឺខ្លាំងដូចស្ត្រីចង់បានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងសតវត្សទី២០ អីចឹងដែរ» ។

គួរបញ្ជាក់ថា ភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ស្ត្រីចង់ព្រលែងដើមទ្រូងដូចទៅនឹងបុរសៗ គឺត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយរដ្ឋ ៕

ស្រីៗអាមេរិកនាំគ្នា«ព្រលែងដើមទ្រូង»នៅទីសាធារណៈ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ ស្រីៗអាមេរិកនាំគ្នា«ព្រលែងដើមទ្រូង»នៅទីសាធារណៈ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ ស្រីៗអាមេរិកនាំគ្នា«ព្រលែងដើមទ្រូង»នៅទីសាធារណៈ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ ស្រីៗអាមេរិកនាំគ្នា«ព្រលែងដើមទ្រូង»នៅទីសាធារណៈ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ ស្រីៗអាមេរិកនាំគ្នា«ព្រលែងដើមទ្រូង»នៅទីសាធារណៈ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ ស្រីៗអាមេរិកនាំគ្នា«ព្រលែងដើមទ្រូង»នៅទីសាធារណៈ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ ស្រីៗអាមេរិកនាំគ្នា«ព្រលែងដើមទ្រូង»នៅទីសាធារណៈ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ ស្រីៗអាមេរិកនាំគ្នា«ព្រលែងដើមទ្រូង»នៅទីសាធារណៈ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ ស្រីៗអាមេរិកនាំគ្នា«ព្រលែងដើមទ្រូង»នៅទីសាធារណៈ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ ស្រីៗអាមេរិកនាំគ្នា«ព្រលែងដើមទ្រូង»នៅទីសាធារណៈ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ ស្រីៗអាមេរិកនាំគ្នា«ព្រលែងដើមទ្រូង»នៅទីសាធារណៈ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ ស្រីៗអាមេរិកនាំគ្នា«ព្រលែងដើមទ្រូង»នៅទីសាធារណៈ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ ស្រីៗអាមេរិកនាំគ្នា«ព្រលែងដើមទ្រូង»នៅទីសាធារណៈ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ

ប្រភព ៖ ksn

  • ស្រីៗអាមេរិកនាំគ្នា«ព្រលែងដើមទ្រូង»នៅទីសាធារណៈ ដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ已关闭评论
  • 12 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/01  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: