សម្ដេច ហ៊ុន សែន ៖ «​យើង​នឹង​ទូទាត់​បញ្ជី​ជាមួយ​អ្នក​រិះគន់​រឿង​ទឹកខ្មៅ និង​ការបាត់​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​» និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       September-01-2016, 6:32 pm         953

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132សម្ដេច ហ៊ុន សែន ៖ «​យើង​នឹង​ទូទាត់​បញ្ជី​ជាមួយ​អ្នក​រិះគន់​រឿង​ទឹកខ្មៅ និង​ការបាត់​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​»