អស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិ

6 Videos


បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តកម្មវិធី «បេប៊ីវ៉ូត» អស់រយៈពេលប្រមាណមួយខែកន្លងមក ពេលនេះកូនប្រុសតារាសម្តែង ជា វណ្ណារិទ្ធ បានជាប់ជាជម្រើសម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្មេងដែលស្អាតជាងគេចំនួន ២០ នាក់នៅក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រហើយ ។

អស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិ

បើតាមការឱ្យដឹងពីពិធីករ ជា វណ្ណរិទ្ធ កម្មវិធី «បេប៊ីវ៉ូត» នេះបើតាមចំនួនរូបថតក្មេងៗ ដែលចូលរួមប្រកួតមានចំនួនដល់ទៅ ១៥០០០ នាក់ ជាចំនួនមួយដ៏ច្រើន ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឆ្លង កាត់ការប្រកួតជុំទី១ រយៈពេលមួយខែរួចមក គេក៏បានជ្រើសរើសយករូបថតក្មេងៗដែលមាន សំឡេងគាំទ្រ ច្រើនជាងគេចំនួន ២០ រូបដើម្បីចូលរួមប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ ។

អស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិ

អ្វីដែលគួរឱ្យចាប់ អារម្មណ៍នោះគឺ កូនប្រុសរបស់លោកត្រូវបានជាប់ក្នុងចំណោមក្មេងប្រុសដែលមានសំឡេង គាំទ្រច្រើនជាងគេចំនួន ២០ រូបនេះហើយ ហើយអ្វីដែលត្រូវការជាចាំបាច់ នៅពេលនេះ គឺសំឡេងនៃគាំទ្រពីទស្សនិកជន ដោយសារតែក្នុងវគ្គនេះមានរយៈពេលតែ ២៤ ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ ។

អស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិ

ជាចុងក្រោយលោកបានសំណូមពរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់ និង គាំទ្រ កូនប្រុសរបស់លោកទាំងអស់ សូមជួយបោះឆ្នោតគាំទ្រដើម្បីឱ្យកូនប្រុសរបស់លោកទទួល បានជ័យជំនះក្នុងកម្មវិធីដ៏ពិសេសនេះ ៕ ប្រមាញ់តួ

អស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិអស្ចារ្យម៉្លេះ! កូនប្រុស ជា វណ្ណារិទ្ធ ប្រជែងភាពឃ្យូដចូលលំដាប់អន្តរជាតិ