ចប់​តង់​ទី១៖ ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ ហុងកុង នាំ​មុខ កម្ពុជា ៣​ ទល់ ១

ក្រុម​បាល់ទាត់​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ហុងកុង​បាន​យក​ឈ្នះ​​ក្រុម​ភ្ញៀវ​កម្ពុជា​ដោយ​លទ្ធផល៣ ទល់ ១ ​សម្រាប់​តង់​ទី​១​នៃ​ការ​ប្រកួត​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ទឹក​ដី​ហុងកុង។

 

 ចប់​តង់​ទី១៖ ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ ហុងកុង នាំ​មុខ កម្ពុជា ៣​ ទល់ ១ ចប់​តង់​ទី១៖ ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ ហុងកុង នាំ​មុខ កម្ពុជា ៣​ ទល់ ១

 

អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា