រ៉ូលីន ខ្មាសកេហួសថ្លែង ព្រោះ តាប៊ុយ បង្ខំច្រៀងអត់មានពាក់សក់ (មានវីដេអូ)

6 Videos


ការព្រលយវីដេអូខ្លីៗបង្ហាញពីសកម្មភាពខ្លះនៃកម្មវិធី ពេញចិត្ត ឬ អត់ ? វគ្គ ៤ ដែលនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយពេញនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី ៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ខាងមុខនេះ បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍បណ្តាអ្នកលេងបណ្តាញសង្គម Facebook យ៉ាងច្រើន ព្រោះតែក្នុងវីដេអូខ្លីនោះ គេឃើញ រ៉ូលីន ត្រូវបានលោក តាប៊ុយ ជាប្តីបង្ខំឱ្យច្រៀងដោយមិនមានពាក់សក់លើក្បាលទាំងខ្លួនស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស្រី ។

រ៉ូលីន ខ្មាសកេហួសថ្លែង ព្រោះ តាប៊ុយ បង្ខំច្រៀងអត់មានពាក់សក់ (មានវីដេអូ)

ក្រោយពីត្រូវបានលោក តាប៊ុយ ជាប្តីក្រៅតម្រាឱ្យដោះសក់ពាក់ចេញពីក្បាល ហើយច្រៀងបទ «ខ្ញុំស្រឡាញ់សក់ខ្លី» នោះ រ៉ូលីន បានបង្ហាញអាការខ្មាសអៀនយ៉ាងខ្លាំង សឹងតែនិយាយលែងចេញតែម្តង ។ ពិតជារឿងគួរឱ្យខ្មាសគេមួយសម្រាប់ រ៉ូលីន មែន ព្រោះនាងស្ទើរតែច្រៀងមិនកើតទៅហើយ ខណៈដែលនៅលើក្បាលរបស់នាងគ្មានសក់ពាក់ ដែលរូបភាពនេះបានធ្វើឱ្យមហាជន តារាកិត្តិយស រួមនឹងពិធីករនាំគ្នាអស់សើចនឹងនាងគ្រប់គ្នា គឺសើចសឹងតែហៀរទឹកភ្នែកទៀតផង ។ រ៉ូលីន ថានេះជាលើកទីមួយហើយដែលនាងត្រូវបាន តាប៊ុយ ជាប្តីបង្ខំឱ្យធ្វើបែបនេះ នាងពិតជាខ្មាសគេខ្លាំងណាស់ ។

រ៉ូលីន ខ្មាសកេហួសថ្លែង ព្រោះ តាប៊ុយ បង្ខំច្រៀងអត់មានពាក់សក់ (មានវីដេអូ)

ចង់ដឹងថា រ៉ូលីន បង្ហាញភាពខ្មាសអៀនកម្រិតណានោះ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖ សាកល
រ៉ូលីន ខ្មាសកេហួសថ្លែង ព្រោះ តាប៊ុយ បង្ខំច្រៀងអត់មានពាក់សក់ (មានវីដេអូ)រ៉ូលីន ខ្មាសកេហួសថ្លែង ព្រោះ តាប៊ុយ បង្ខំច្រៀងអត់មានពាក់សក់ (មានវីដេអូ)រ៉ូលីន ខ្មាសកេហួសថ្លែង ព្រោះ តាប៊ុយ បង្ខំច្រៀងអត់មានពាក់សក់ (មានវីដេអូ)រ៉ូលីន ខ្មាសកេហួសថ្លែង ព្រោះ តាប៊ុយ បង្ខំច្រៀងអត់មានពាក់សក់ (មានវីដេអូ)រ៉ូលីន ខ្មាសកេហួសថ្លែង ព្រោះ តាប៊ុយ បង្ខំច្រៀងអត់មានពាក់សក់ (មានវីដេអូ)រ៉ូលីន ខ្មាសកេហួសថ្លែង ព្រោះ តាប៊ុយ បង្ខំច្រៀងអត់មានពាក់សក់ (មានវីដេអូ)