អ្នកគ្រប់គ្រងជន្តើរយន្ត (300$-800$)

Company

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )

  

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Technician

Hiring

1

Industry

General Business Services

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Male

Language

Khmer--
Good   

Age

18 ~ 40

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Aug-18-2016

Closing Date

Sep-17-2016
  ​- មានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការងារនេះ
- បើមានបរិញ្ញផ្នែកនេះកាន់តែល្អ
- មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារ
- មានបទពិសោធន៍ផ្នែកនេះ១ឆ្នាំឡើងទៅ
- Can speak English & Chinese well

***លេខទំនាក់ទំនង : 096/076 808 9 808

 

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Vaing Ly Sophanna

Phone

096 / 076 909 8909 & 096 / 076 8089 808

Email

[email protected]

Website

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

Address

#01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.