​ដាក់​​ប្រយោគ​ឲ្យ​សិស្ស​បំពេញ​​ ស្រាប់​តែ​ទទួល​បាន​ចម្លើយ​ស្ទើរ​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក

អ្នកគ្រូបឋមសិក្សាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Kyle Schwartz បានដាក់ជាប្រយោគមួយដើម្បីឲ្យសិស្សរបស់ខ្លួនបំពេញ ដោយក្នុងនោះអ្នកគ្រូបានដាក់ថា “ខ្ញុំមានបំណងចង់ឲ្យអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំដឹងថា … (I wish my teacher knew…)” ។ ការធ្វើដូចនេះ អ្នកគ្រូមានបំណងចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីសិស្សរបស់ខ្លួន។

ប៉ុន្តែក្រោយទទួលបានចម្លើយពីសិស្សរបស់ខ្លួន អ្នកគ្រូ Kyle មានអារម្មណ៍រន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងជាមួយនឹងចម្លើយរបស់សិស្សមួយចំនួន ក្នុងនោះមានសិស្សម្នាក់បានសរសេរថា ” ខ្ញុំមានបំណងចង់ឲ្យអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំដឹងថា គ្រួសារខ្ញុំមានប្រាក់តិចតួចណាស់ ហើយខ្ញុំត្រូវទៅកាន់កន្លែងផ្ដល់អាហារឥតគិតថ្លៃដើម្បីទទួលបានអាហារសម្រាប់ញ៉ាំ” ។

​ដាក់​​ប្រយោគ​ឲ្យ​សិស្ស​បំពេញ​​ ស្រាប់​តែ​ទទួល​បាន​ចម្លើយ​ស្ទើរ​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក

ក្រៅពីនោះអ្នកគ្រូក៏ទទួលបាននូវចម្លើយពីសិស្សជាច្រើនទៀតផងដែរ ដែលវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យគាត់ក្នុងការជួយក្មេងៗទាំងនោះ ដោះស្រាយនូវបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្មេងៗទាំងនោះជួបប្រះ។ ហើយអ្នកគ្រូក៏បានបង្ហោះនូវគំនិតមួយនេះដើម្បីឲ្យគ្រូៗដទៃសាកល្បងធ្វើផងដែរ៕

​ដាក់​​ប្រយោគ​ឲ្យ​សិស្ស​បំពេញ​​ ស្រាប់​តែ​ទទួល​បាន​ចម្លើយ​ស្ទើរ​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក

​ដាក់​​ប្រយោគ​ឲ្យ​សិស្ស​បំពេញ​​ ស្រាប់​តែ​ទទួល​បាន​ចម្លើយ​ស្ទើរ​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក

​ដាក់​​ប្រយោគ​ឲ្យ​សិស្ស​បំពេញ​​ ស្រាប់​តែ​ទទួល​បាន​ចម្លើយ​ស្ទើរ​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក

​ដាក់​​ប្រយោគ​ឲ្យ​សិស្ស​បំពេញ​​ ស្រាប់​តែ​ទទួល​បាន​ចម្លើយ​ស្ទើរ​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក

​ដាក់​​ប្រយោគ​ឲ្យ​សិស្ស​បំពេញ​​ ស្រាប់​តែ​ទទួល​បាន​ចម្លើយ​ស្ទើរ​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក

​ដាក់​​ប្រយោគ​ឲ្យ​សិស្ស​បំពេញ​​ ស្រាប់​តែ​ទទួល​បាន​ចម្លើយ​ស្ទើរ​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក

​ដាក់​​ប្រយោគ​ឲ្យ​សិស្ស​បំពេញ​​ ស្រាប់​តែ​ទទួល​បាន​ចម្លើយ​ស្ទើរ​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក

​ដាក់​​ប្រយោគ​ឲ្យ​សិស្ស​បំពេញ​​ ស្រាប់​តែ​ទទួល​បាន​ចម្លើយ​ស្ទើរ​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក

​ដាក់​​ប្រយោគ​ឲ្យ​សិស្ស​បំពេញ​​ ស្រាប់​តែ​ទទួល​បាន​ចម្លើយ​ស្ទើរ​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក

  • ​ដាក់​​ប្រយោគ​ឲ្យ​សិស្ស​បំពេញ​​ ស្រាប់​តែ​ទទួល​បាន​ចម្លើយ​ស្ទើរ​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/02  Category:កំសាន្ត
Tags: