អាហារូបករណ៍​ជាង ​២ពាន់​កន្លែង​ កំពុង​រង់ចាំ​សិស្ស​បាក់​ឌុប

ទោះ​លទ្ធផល​ប្រលង​មិន​ទាន់​ចេញ​យ៉ាង​ណា​ក្តី សាលា​មួយ​ចំនួន​បាន​ត្រៀម​អាហារូបករណ៍​រួច​ស្រេច​សម្រាប់​សិស្ស​ទើប​ជាប់​បាក់​ឌុប​ឆ្នាំនេះ។

 

អាហារូបករណ៍​នោះ​ រួម​មាន៖

 

អាហារូបករណ៍​ជាង ​២ពាន់​កន្លែង​ កំពុង​រង់ចាំ​សិស្ស​បាក់​ឌុប
​​

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​តំណ​សម្រាប់​អាហារូបករណ៍់​សិស្ស​ទើប​តែ​ចប់​ថ្នាក់​ទី​១២ ៖

 

-Zaman University: 

 

អាហារូបករណ៍​ជាង ​២ពាន់​កន្លែង​ កំពុង​រង់ចាំ​សិស្ស​បាក់​ឌុប

 

-The University of Cambodia – UC:

 

អាហារូបករណ៍​ជាង ​២ពាន់​កន្លែង​ កំពុង​រង់ចាំ​សិស្ស​បាក់​ឌុប

 

-Phnom Penh International University ( Official ):

 

អាហារូបករណ៍​ជាង ​២ពាន់​កន្លែង​ កំពុង​រង់ចាំ​សិស្ស​បាក់​ឌុប

 

-Beltei International University

 

អាហារូបករណ៍​ជាង ​២ពាន់​កន្លែង​ កំពុង​រង់ចាំ​សិស្ស​បាក់​ឌុប

-Cambodian Mekong University

 

អាហារូបករណ៍​ជាង ​២ពាន់​កន្លែង​ កំពុង​រង់ចាំ​សិស្ស​បាក់​ឌុប

 

-Paññāsāstra University of Cambodia – Battambang Campus

 

អាហារូបករណ៍​ជាង ​២ពាន់​កន្លែង​ កំពុង​រង់ចាំ​សិស្ស​បាក់​ឌុប

-University of South-East Asia :

 

អាហារូបករណ៍​ជាង ​២ពាន់​កន្លែង​ កំពុង​រង់ចាំ​សិស្ស​បាក់​ឌុប

 

 

អាហារូបករណ៍​តាម​ស្ថាប័ន៖
-Vattanac Bank: 

http://goo.gl/QwfWGx

-Journeys Within Our Community (JWOC):

http://goo.gl/rVgRSh

 

អាហារូបករណ៍​ក្រៅ​ប្រទេស៖
-Czech Republic Scholarship (Fully Funded)

-ASEAN Undergraduate Scholarships at National University of Singapore (Fully Funded)

-Scholarships at University of British Columbia, Canada (Partially Funded)

-Melbourne International Undergraduate Scholarships, Australia (Partially Funded)

 

អាហារូបករណ៍​ជាង ​២ពាន់​កន្លែង​ កំពុង​រង់ចាំ​សិស្ស​បាក់​ឌុប

 

 

អត្ថបទ៖ លឹម សុនា

  • អាហារូបករណ៍​ជាង ​២ពាន់​កន្លែង​ កំពុង​រង់ចាំ​សិស្ស​បាក់​ឌុប已关闭评论
  • 10 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/02  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: