មេដឹកនាំ​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​បញ្ជា​ឲ្យ​សម្លាប់​មន្ដ្រី​ជាន់​ខ្ពស់​ដោយ​សារ​កាយ​វិការ​អង្គុយ​មិន​សម​រម្យ

មាន​របាយការណ៍​មក​ថា​​​ប្រធាន​រដ្ឋ​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​លោក គឹម ជុង​អ៊ុន បាន​ចេញ​បញ្ជា​ឲ្យ​មាន​ការ​សម្លាប់​មន្ដ្រី​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​លោក​ម្នាក់​ ដែល​បាន​បញ្ចេញ​អាកប្បកិរិយា​ដែល​គេ​យល់​ឃើញ​ថា​ជា​ការ​មិន​គោរព​ដល់​ មេដឹកនាំ​ខ្លួន។