តោះ! ចូល​រួម​យុទ្ធនាការ​​គាំទ្រ​​ក្រុម​បាល់​ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា ដោយ…

សាប៊ូ​កក់​សក់​ក្លៀរ (CLEAR) កំពុង​ចាប់​ផ្ដើម​យុទ្ធនាការ​មួយ​ឈ្មោះ​ថា «យើង​គាំទ្រ​កម្ពុជា» ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​វិស័យ​បាល់ទាត់​កម្ពុជា​ដែល​កំពុង​តែ​រីក​ពន្លក​ទៅ​មុខ ដោយ​នឹង​ផ្ដល់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ ២០ លាន​រៀល​ដល់​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​បាល់ទាត់​កម្ពុជា។

 

ប៉ុន្តែ ទឹក​ប្រាក់ ២០ លាន​រៀល​នេះ គឺ​ត្រូវ​កើត​ឡើង​ពី​ការ​ចូលរួម​ចំណែក​តូចៗ​របស់​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា។ មាន​ន័យ​ថា CLEAR ត្រូវ​ការ​សំឡេង​គាំទ្រ ១ លាន​សំឡេង ដើម្បី​បាន​ទឹក​ប្រាក់ ២០ លាន​រៀល។ ដូច្នេះ អ្នក​អាច​ចូល​រួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​នេះ​ងាយៗ​ដោយ​គ្រាន់​តែ៖

១. ទិញ​សាប៊ូ​កក់​សក់ CLEAR ១​កញ្ចប់ ទទួល​បាន ១ សំឡេង (១​កញ្ចប់ = ១​សំឡេង)
២. ទិញ​សាប៊ូ​កក់​សក់ CLEAR ១​ដប ទទួល​បាន ១០ សំឡេង (១​ដប = ១០​សំឡេង)

ឬ​អ្នក​អាច​ចូលរួម​ផ្សព្វផ្សាយ​យុទ្ធនាការ​នេះ​ឲ្យ​កាន់​តែ​ផុលផុស​លើ​ហ្វេសប៊ុក​ក៏​បាន ដោយ​ប្ដូរ​រូបភាព Profile Picture របស់​អ្នក តាម​រយៈ​ link: www.clearantidandruffcambodia.com និង​ចែក​រំលែក​តៗ​គ្នា។

 

តោះ! ចូល​រួម​យុទ្ធនាការ​​គាំទ្រ​​ក្រុម​បាល់​ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា ដោយ…

 

យុទ្ធនាការ «យើង​គាំទ្រ​កម្ពុជា» ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ថ្ងៃ​នេះ រហូត​ដល់​ខែ​វិច្ឆិកា។ អ្នក​ទិញ​សាប៊ូ​កក់​សក់ CLEAR នៅ​ទី​ណា​ក៏​ដោយ សំឡេង​គាំទ្រ​របស់​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​រាប់​បញ្ចូល៕

 

តោះ! ចូល​រួម​យុទ្ធនាការ​​គាំទ្រ​​ក្រុម​បាល់​ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា ដោយ…

 

តោះ! ចូល​រួម​យុទ្ធនាការ​​គាំទ្រ​​ក្រុម​បាល់​ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា ដោយ…

 

អត្ថបទ៖ សុផាត