ឈិន ឡុង​នឹង​ទទួល​ពានរង្វាន់ “​សមិទ្ធផល​មួយជីវិត​” នៅ Oscar ឆ្នាំនេះ​

កំពូល​តារា​សម្ដែង​ក្បាច់គុន​ចិន Jackie Chan នឹង​ត្រូវបាន​កម្មវិធី​ប្រគល់​ពានរង្វាន់ Academy ជូន​ពាន “​សមិទ្ធផល​មួយជីវិត​” ដោយ​ការលះបង់​អស់ពី​ខ្លួន​ដើម្បី​វិស័យ​ភាពយន្ត​។​