កំពូលទីតាំងដ៏ទាក់ទាញទាំង ១០ នៅប្រទេសរុស្ស៊ី

ប្រទេសរូស្ស៊ីត្រូវបានប្រជាជនជុំវិញពិភពលោកស្គាល់ថា ជាប្រទេសដែលមានទីដីធំជាងគេលើ ពិភពលោក ។ មិនត្រឹមតែមានផ្ទៃដីដ៏ធំនោះទេ នៅក្នុងប្រទេសរូស្ស៊ីក៏សម្បូរទៅដោយទីតាំង រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍យ៉ាងច្រើនផងដែរ ដោយខាងក្រោមនេះជាទីតាំងទេសចរណ៍ទាំង ១០ ដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានយ៉ាងច្រើនកុះករ ៖

១០ – ផ្លូវរថភ្លើង Trans-Siberian

កំពូលទីតាំងដ៏ទាក់ទាញទាំង ១០ នៅប្រទេសរុស្ស៊ី

៩ – ភ្នំ Elbrus

កំពូលទីតាំងដ៏ទាក់ទាញទាំង ១០ នៅប្រទេសរុស្ស៊ី

៨ – ជ្រលងភ្នំទឹកក្តៅផុសនៅ Kamchatka Peninsula

កំពូលទីតាំងដ៏ទាក់ទាញទាំង ១០ នៅប្រទេសរុស្ស៊ី

៧ – កោះ Kizhi

កំពូលទីតាំងដ៏ទាក់ទាញទាំង ១០ នៅប្រទេសរុស្ស៊ី

៦ – ទីក្រុងចំណាស់ជាងគេនៅរូស្ស៊ី Novgorod

កំពូលទីតាំងដ៏ទាក់ទាញទាំង ១០ នៅប្រទេសរុស្ស៊ី

៥ – បឹង Bailkal

កំពូលទីតាំងដ៏ទាក់ទាញទាំង ១០ នៅប្រទេសរុស្ស៊ី
៤ – តំបន់មាស Suzdal

កំពូលទីតាំងដ៏ទាក់ទាញទាំង ១០ នៅប្រទេសរុស្ស៊ី

៣ – Kremlin បេះដូងនៃទីក្រុង Moscow

កំពូលទីតាំងដ៏ទាក់ទាញទាំង ១០ នៅប្រទេសរុស្ស៊ី

២ – សារមន្ទីរ Hermitage

កំពូលទីតាំងដ៏ទាក់ទាញទាំង ១០ នៅប្រទេសរុស្ស៊ី

១ – ព្រះវិហារ Saint Basil

កំពូលទីតាំងដ៏ទាក់ទាញទាំង ១០ នៅប្រទេសរុស្ស៊ី

ប្រភព ៖ pmhotnews

ថាវរិទ្ធ