ភោជនីយដ្ឋាន​ក្តៅ​សាច់ ! ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវ​សន្ធឹកសន្ធាប់​តែ​ប៉ះពាល់​អារម្មណ៍​អ្នកជិតខាង ប៉ូលិស​ចុះមក​បិទ​ភ្លាម

(​ចិន​)៖ ម្ចាស់​ភោជនីយដ្ឋាន​មួយ នៅ​ប្រទេស​ចិន​និយាយថា គាត់​អាច​ទាក់ទាញ​អតិថិជន​រាប់រយ​នាក់ ឲ្យ​ចូល​ពិសា​អាហារ នៅ​កន្លែង​របស់ខ្លួន បន្ទាប់ពី​ជួល​នារី​សិច​ស៊ី ឲ្យ​ធ្វើជា​អ្នកបម្រើ​ក្នុង​ហាង ប៉ុន្តែ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកជិតខាង មិន​ពេញចិត្ត​ក៏​រាយការណ៍​ប្តឹង​សមត្ថកិច្ច ពី​រឿងនេះ ដោយ​ចាត់ទុកថា ស្រីៗ​ជា​អ្នកបម្រើ