១១​សន្លឹក​បង្ហាញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់​​របស់​ទីក្រុង​​ល្បីៗ១០នៅ​អាស៊ី

ពិភពលោក​បាន​កែប្រែ​មុខ​មាត់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ជាង​មួយ​រយ​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ ដែល​គេ​មិន​អាច​​នឹក​ស្មាន​ថា​មាន​អ្វី​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ខ្លះ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នេះ។ ក្រឡេក​មើល​​រូបភាព​អតីតកាល​និង​បច្ចុប្បន្ន​របស់​ទីក្រុង​ធំ​ៗ​មួយ​ចំនួន​នៅ​អាស៊ី​ខាង​ក្រោម​នេះ ប្រិយមិត្ត​​នឹង​បាន​ឃើញ​ថាសន្ទុះ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​របស់​ពួក​គេ​ខ្លាំង​យ៉ាង​ណា៖

 

១. ទីក្រុង​ឌូបៃ​ ប្រទេស​អារ៉ាប់រួម ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០០និង​បច្ចុប្បន្ន

 

១១​សន្លឹក​បង្ហាញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់​​របស់​ទីក្រុង​​ល្បីៗ១០នៅ​អាស៊ី

 

២. ទីក្រុង​សេអ៊ូល ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩០០ និង​បច្ចុប្បន្ន

 

១១​សន្លឹក​បង្ហាញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់​​របស់​ទីក្រុង​​ល្បីៗ១០នៅ​អាស៊ី

 

៣. ប្រទេស​សិង្ហបុរី​ឆ្នាំ​២០០០ និង​បច្ចុប្បន្ន

 

១១​សន្លឹក​បង្ហាញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់​​របស់​ទីក្រុង​​ល្បីៗ១០នៅ​អាស៊ី

 

៤. ទីក្រុង​តូក្យូ​ប្រទេស​ជប៉ុន ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៤៥ និង​បច្ចុប្បន្ន

 

១១​សន្លឹក​បង្ហាញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់​​របស់​ទីក្រុង​​ល្បីៗ១០នៅ​អាស៊ី

 

៥. ទីក្រុង Shenzen ប្រទេស​ចិន ឆ្នាំ​១៩៦៤និង​បច្ចុប្បន្ន

 

១១​សន្លឹក​បង្ហាញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់​​របស់​ទីក្រុង​​ល្បីៗ១០នៅ​អាស៊ី

 

៦. ទីក្រុង​បាងកក ប្រទេស​ថៃ ឆ្នាំ១៩៨៨និង​បច្ចុប្បន្ន

 

១១​សន្លឹក​បង្ហាញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់​​របស់​ទីក្រុង​​ល្បីៗ១០នៅ​អាស៊ី

 

៧. ទីក្រុង​ហ្សាកាតា ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី ឆ្នាំ១៩៦០និង​បច្ចុប្បន្ន

 

១១​សន្លឹក​បង្ហាញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់​​របស់​ទីក្រុង​​ល្បីៗ១០នៅ​អាស៊ី

 

៨. ទីក្រុង​កូឡាឡាំពួរ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី ឆ្នាំ​១៩២០និង​បច្ចុប្បន្ន

 

១១​សន្លឹក​បង្ហាញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់​​របស់​ទីក្រុង​​ល្បីៗ១០នៅ​អាស៊ី

 

៩. ទីក្រុង​សៀងហៃ ប្រទេស​ចិន ឆ្នាំ​១៩៨៧ និង​បច្ចុប្បន្ន

 

១១​សន្លឹក​បង្ហាញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់​​របស់​ទីក្រុង​​ល្បីៗ១០នៅ​អាស៊ី

 

១០. ទីក្រុង​ឌូបៃ ប្រទេស​អារ៉ាប់រួម ឆ្នាំ​២០០៥ និង​បច្ចុប្បន្ន

 

១១​សន្លឹក​បង្ហាញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់​​របស់​ទីក្រុង​​ល្បីៗ១០នៅ​អាស៊ី

 

១១. ទីក្រុង​ម៉ាកាវ ប្រទេស​ចិន ឆ្នា១៩៦៤ និង​បច្ចុប្បន្ន

 

១១​សន្លឹក​បង្ហាញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​​មិន​នឹក​ស្មាន​ដល់​​របស់​ទីក្រុង​​ល្បីៗ១០នៅ​អាស៊ី

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ boredpanda