ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន បញ្ជា​ក្រុម​ពិសេស ទ័ព ប៉ូលិស តាម​ប្រមាញ់​អ្នកបង្ក​ភេរវកម្ម​

​លោក Rodrigo Duterte ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​បាន​បញ្ជា​ឱ្យ​ក្រុម​ភ្នាក់ងារ​ពិសេស ទាហាន និង​ប៉ូលិស​ទូទាំងប្រទេស​តាម​ប្រមាញ់​អ្នក​ដែល​បង្ក​ភេរវកម្ម​សម្លាប់​ជន​ស៊ីវិល ១៤​នាក់​និង​របួស​ជាង​៧០​នាក់​នៅ​ទីក្រុង Davao ជា​ស្រុកកំណើត​របស់លោក​ផ្ទាល់​។​