បែកធ្លាយ រូបភាពកាលពីក្មេងរបស់កំពូលអ្នកល្បីឈ្មោះជាច្រើន

លោកអ្នកធ្លាប់តែបានឃើញ រូបភាពជាច្រើនរបស់កំពូលអ្នកល្បីឈ្មោះ ទាំងតារាកំប្លែង តារាសម្តែងនិង ប្រជានាធិបតីផងដែរ។ ពេលនេះលោកអ្នកប្រាកដជាមានកាភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹង រូបភាពជាច្រើនសន្លឹក របស់កំពូលអ្នកល្បីកាលពីពួកគាត់នៅក្មេង។ 

បែកធ្លាយ រូបភាពកាលពីក្មេងរបស់កំពូលអ្នកល្បីឈ្មោះជាច្រើន

រូបភាព ជាច្រើនសន្លឹក របស់កំពូលអ្នកល្បីឈ្មោះបោះសម្លេង ជាច្រើនប្រទេស បានមកប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីនេះ ។ រូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនេះត្រូវបានគេចែករំលែកតតគ្នាតាមរយៈបណ្តាសង្គម ហ្វេសបុក ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនា ពីភាពខុសគ្នា កាលពីណិងធំឡើង។

ជាការពិតណាស់ កំពូលអ្នកល្បីឈ្មោះទាំងនោះរួមមាន លោកប្រធានាធិបតី បារ៉ាក់ អូប៉ាម៉ា លោកឈិនឡុង លោក លី ស៊ីវឡុង លោកជេម ស្បូន លោកសាក់ ឡូ និងកំពូលអ្នកល្បីឈ្មោះជាច្រើនទៀត៕


បែកធ្លាយ រូបភាពកាលពីក្មេងរបស់កំពូលអ្នកល្បីឈ្មោះជាច្រើន

តារា ៥ ដួង ចូលសម្ភាសនៅទូតអាមេរិកជាប់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ

បែកធ្លាយ រូបភាពកាលពីក្មេងរបស់កំពូលអ្នកល្បីឈ្មោះជាច្រើន

មើលទិដ្ឋភាពខួបកំណើតស្វាមីលោកជំទាវ ស្រីតូច ចំណាន បន្តិចមើលយ៉ាងម៉េចដែរ?