ចុងភៅ Chef 厨师

Company

Baomairesort

  

type

Others

Industry

Others

employees

>200

Location

Preah Sihanouk

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Hotel/Hospitality

Hiring

2

Industry

Hotel/Hospitality

Salary

Negotiable

Qualification

Others

Sex

Unlimited

Language

Chinese-Mandarin--
Good   

Age

~

Location

Preah Sihanouk;

Publish Date

Aug-27-2016

Closing Date

Sep-25-2016
  ចុងភៅ Chef 厨师

* អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន
- អាហារបីពេលនៅ-ទឹក-ភ្លើងដោយឥតគិតថ្លែ
- របបបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម
- ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ ១៨ ថ្ងៃ
- ទទួលបានឱកាសតម្លើងតូនាទី និងការផ្តល់ជូនផ្សេងៗទៀត

* Employment benefits:
- Free three meals
- Free accommodation included water and electric fees
- NSSF
- Four days off/month
- Annual Leave (18 days/year)
- Promotion opportunity and other allowances

  ត្រូវមានបទពិសោធន៍ និងចេះភាសាចិន

- Email Address: [email protected]
- Phone number: 071 31 25 888/ 090 948 999/ 093 948 999

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

071 31 25 888/ 090 948 999/ 093 948 999

Email

[email protected]

Website

http://www.baomairesort.com

Address

4th quarter,Mittapheap section, Ochheuteal beach,Sihanoukville,Cambodia