ឯកត្តកម្ម​ពិភពលោក​ស្ត្រី​ដែល​មានចង្កេះ​យក្ស​ និង​ធ្ងន់ជាង​គេ​លើ​ពិភព​លោក​

-ឯកត្តកម្មពិភពលោកដែលស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះ  Mikel Ruffinelli មានទំង់រហូតដល់ទៅ 420 ផោន។ និងដែលមានត្រគាកវាស់ជាងប្រាំបីជើងនៅក្នុងរង្វង់ដែលបានកំណត់ថ្មីនេះជាកំណត់ត្រាពិភពលោកសម្រាប់ចង្កេះធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោក។ ជាមួយប្តី Reggie និងកូនស្រី។

ឯកត្តកម្ម​ពិភពលោក​ស្ត្រី​ដែល​មានចង្កេះ​យក្ស​ និង​ធ្ងន់ជាង​គេ​លើ​ពិភព​លោក​

ឯកត្តកម្ម​ពិភពលោក​ស្ត្រី​ដែល​មានចង្កេះ​យក្ស​ និង​ធ្ងន់ជាង​គេ​លើ​ពិភព​លោក​

ឯកត្តកម្ម​ពិភពលោក​ស្ត្រី​ដែល​មានចង្កេះ​យក្ស​ និង​ធ្ងន់ជាង​គេ​លើ​ពិភព​លោក​

ឯកត្តកម្ម​ពិភពលោក​ស្ត្រី​ដែល​មានចង្កេះ​យក្ស​ និង​ធ្ងន់ជាង​គេ​លើ​ពិភព​លោក​

ឯកត្តកម្ម​ពិភពលោក​ស្ត្រី​ដែល​មានចង្កេះ​យក្ស​ និង​ធ្ងន់ជាង​គេ​លើ​ពិភព​លោក​

ប្រភព៖ VD7, បរទេស

  • ឯកត្តកម្ម​ពិភពលោក​ស្ត្រី​ដែល​មានចង្កេះ​យក្ស​ និង​ធ្ងន់ជាង​គេ​លើ​ពិភព​លោក​已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/04  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: