បុគ្គលិកចេះភាសា​វៀតណាម

Company

OPENNET

  

type

Private Limited Company

Industry

Information Technology

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Information Technology

Hiring

1

Industry

Telecommunication

Salary

$200-$500

Qualification

Sex

Unlimited

Language

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Aug-12-2016

Closing Date

Sep-11-2016
  -ត្រូតពិនិត្យកូនក្រុមផ្នែក Call Center
-តាមដាននឹងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង
-ផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្រ្តនិងបង្រៀនកូនក្រុមចំពោះការងារ
-រៀបចំកាលវិភាកឈប់សំរាក់ដល់កូនក្រុម
-បកប្រៃភាសាវៀតណាមផ្ទាល់មាត់និងឯកសារ

  អាចនិយាយភាសាវៀតណាមបាន
ទំនាក់ទំនងល្អនិងរូសរាយរាកទាក់
អាចធ្វើការរងសំពាធបាន
មានជំនាញផ្នែកពត៌មានវិទ្យាខ្លះកាន់តែប្រសើរ

អត្ថប្រយាជន៏
ប្រាក់លើកទឹកចិត្តមួយឆ្នាំ២ដង
ធានារ៉ាបរង
ប្រាក់ខែចាប់ពី៣០០ដុល្លារ រហូត​ ដល់ ៥០០ដុល្លារ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr veasna kim

Phone

096 / 088 777 1917

Email

[email protected]

Website

http://www.opennet.com.kh

Address

No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh